Project Description

Nenäleikkaus. Nenän korjausleikkaus. Rhinoplastiikka.

Ninaplastika

Nenäleikkaus on yksi esteettisen ja plastiikkakirurgian yleisimmistä leikkauksista. Se on auttanut monia potilaita saavuttamaan kiehtovamman ulkonäön ja parantamaan itsetuntoa.

Nenäleikkausta haluavat yleensä sellaiset potilaat, jotka eivät ole tyytyväisiä nenänsä muotoon, joka muuttunut epäesteettiseksi kasvamisen myötä, vamman vuoksi tai epämuodostunut anomalian seurauksena.

Nenäleikkaukseen sopiva potilas

Potilaita, jotka haluavat nenäleikkauksen esteettisistä syistä, häiritsee nenässään kaikkein yleisimmin kyhmy, liian iso tai leveä nenänpää, alas vajonnut nenänpää, liian pitkä tai muuten liian iso nenä, liian suuret sieraimet tai vain ulkonäöltään epäesteettinen nenä. Toinen hyvin yleinen toive on korjata nenän ulkoista käyryyttä. Tähän liittyy usein myös nenähengityksen esteellisyys.

Sopiva ehdokas nenäleikkaukseen on potilas, jolla:

 • On nenänvarressa kyhmy
 • Nenänpää on liian suuri, leveä ja/tai alas vajonnut
 • Nenä on merkittävältä osin liian leveä
 • Nenä on liian iso
 • Sieraimet ovat liian suuret tai epämuodostuneet

 • Nenä on ulkoisesti käyrä, epäsymmetrinen tai epämuodostunut

Leikkausta edeltävä konsultointi

Leikkausta edeltävä konsultointi sisältää potilaan tarkastuksen lisäksi kasvojen ja nenän kuvaamisen ja kuvien perusteellisen analyysin yhdessä potilaan kanssa. Potilaan toiveiden paremmin ymmärtämisen ja yhteisen käsityksen saavuttamisen nimissä käytetään otettujen valokuvien käsittelyä. Jokaiselle kirurgilla on oma kauneusihanteensa ja siksi on erittäin tärkeää tutustua hänen valokuvakokoelmaansa potilaista ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Se antaa muun muassa potilaalle realistisemman käsityksen siitä, mitä nenäleikkauksella on mahdollista saavuttaa.

Leikkausmenetelmät

Nenän muodon ja koon korjaamiseen käytetään kahta pääasiallista menetelmää:

Suljetun nenäleikkauksen yhteydessä nenän luu- ja rustorakenteisiin pääsyyn tarvittavat viillot tehdään nenäontelon sisälle. Siksi ulkoisesti näkyviä arpia ei ole, paitsi mikäli poistetaan liiallista ihoa sierainten reunoista kohdasta, jossa ne liittyvät poskeen. Tällöin arpi jää sieraimen ja posken rajalla olevaan luonnolliseen ihopoimuun ja on tuskin havaittava. Suljettu nenäleikkaus on teknisesti hankalampi toteuttaa, mutta tämän ponnistuksen ansiona ovat paremmat ja vakaammat tulokset. Suljettu nenäleikkaus on viime vuosien kuluessa kehittynyt huomattavasti. Aiempina kausina suljettua nenäleikkausta käytettiin pääasiassa nenän varsiosan leikkaamiseen ja vähemmän nenänpään korjaamiseen, mutta nykyaikaisella suljetulla menetelmällä tällaisia rajoituksia ei ole. Hyvin onnistuneesti voi toivottuja muutoksia saavuttaa niin nenänvarren kuin -päänkin osalta. Suljetusta menetelmästä on viime vuosina kasvanut säilyttävä nenäleikkausliike (preservation rhinoplasty). Se on nykyaikaisin nenäleikkaustekniikka, jonka ytimenä on nenän normaalin anatomian säilyttäminen mahdollisimman suurelta osin ja toivotut muutokset saavutetaan rakenteiden koon, muodon ja asennon korjaamisella. Liiallista rustosiirrännäisten käyttämistä vältetään. Oheinen kuva on otettu välittömästi ennen leikkausta ja sen jälkeen. Kaikkia säilyttävän nenäleikkauksen periaatteita on käytetty.

Avoimen nenäleikkauksen osalta nenänsisäisten viiltojen lisäksi tehdään lisäviilto sierainten väliseen ihoon. Myöhempi arpi on yleensä pieni ja tuskin havaittava. Jotkut kirurgit suosivat enemmän avointa menetelmää, koska se takaa laajan pääsyn nenän kaikkiin rakenteisiin ja antaa hyvät mahdollisuudet ennen kaikkea nenänpään rustojen muodon, koon ja asennon muuttamiseen. Valitettavasti parempi näkyvyys ei korvaa avoimeen nenäleikkaukseen liittyviä miinuksia, joita on suurempi leikkausvamma, pitempi paranemisaika, huonommin ennustettava lopputulos ja usein myös tulosten epävakaus. Meidän praktiikassamme avointa nenäleikkausta käytetään sen vuoksi harvoin.

Leikkaus

Nenäleikkaus suoritetaan yleensä nukutuksessa. Leikkaus alkaa pääsääntöisesti kyhmyn poistamisella nenänvarresta, jonka jälkeen nenänpään muoto, koko ja asento saatetaan nenänvarren uutta korkeutta vastaavaksi. Joissakin tapauksissa leikkauksissa täytyy käyttää täytemateriaalia tai siirrännäisiä (englanniksi grafts). Yleisimmin materiaalina käytetään nenän väliseinän rustoa, harvemmin korvalehden tai kylkiluun rustoa. Keinomateriaalisia implantteja emme praktiikassamme käytä.

Välitön leikkausta seuraava vaihe

Kaikkien haavojen ompeluun käytetään itsestään sulavia lankoja, joita ei tarvitse poistaa. Leikkauksen lopussa pääosassa tapauksista molempaan nenäonteloon asetetaan nenän väliseinän tueksi silikonilevyt, jotka poistetaan 5-10 päivän kuluttua. Ulkopuolelle nenälle asetetaan monta kerrosta ihonvärisiä laastareita ja kipsilasta enintään 10 päiväksi. Leikkauksen jälkeen nenäontelossa kehittyy limakalvon turvotusta, joka on nenähengityksen esteen syynä. Nenähengityksen palautuminen voi kestää monta viikkoa.

Nenäluiden irti leikkaamisen vuoksi varhaisessa leikkausta seuraavassa vaiheessa aiheutuu silmien ympäristöön mustelmia. Ne syvenevät yhdessä kasvojen turvotuksen kanssa ensimmäisten 3-4 päivän kuluessa. Mustelmat ja kasvojen turvotus vetäytyvät ensimmäisten 2 viikon kuluessa. Monet potilaat ovat usein yllättyneet, että leikkausta seuraava kipu on lähinnä vaatimatonta. Kipulääkkeinä käytettäviksi sopivat Parasetamoli ja Ibuprofeeni.

Kuntoutuminen

On tärkeää korostaa sitä, että nenän muoto ja koko eivät ole heti kipsin poistamisen jälkeen lopullisia. Seuraava paraneminen ja turvotuksen vetäytyminen vie potilaasta, ihotyypistä ja käytetystä leikkauksesta riippuen 6-12 kuukautta. Kuntoutumisvaiheen aikana voi havaita seuraavia muutoksia:

 • Mikäli leikkauksessa poistettiin liiallista ihoa sierainten reunoista niiden ja posken yhtyväkohdasta, nämä ompeleet poistetaan yhdessä kipsin kanssa 7-10 päivän kuluttua. Ensimmäisten viikkojen kuluessa nämä arvet näkyvät punertavana viivana, mutta ajan mittaan ne muuttuvat tuskin havaittaviksi.
 • Nenänpään tunnottomuus varhaisessa leikkausta seuraavassa vaiheessa on normaalia. Tällainen ihon tunnon häiriö on ohimenevä ja se palautuu yhdessä hermon ja verenkierron palautumisen kanssa. Tunnottomuuden lisäksi nenänpää on alkuun tunnustellessa kova ja jäykkä. Syynä tähän on leikkausta seuraava turvotus, ja nenä muuttuu pehmeämmäksi ja vapaasti liikutettavaksi turvotuksen lopullisen vetäytymisen myötä.
 • Leikkausta seuraava ihonalainen arpeutuminen kestää monta kuukautta. Arpikudoksen kypsyminen ja kutistuminen muuttaa nenän muotoa vähitellen ja antaa sille lopullisen muodon. Toisinaan harvoin arpikudoksen kutistuminen aiheuttaa nenän muodon muuttumisen ei-toivottuun suuntaan.
 • Arpikudoksen kypsyminen ja turvotuksen vetäytyminen vie 6-12 kuukautta. Yleensä toimii sääntö, jonka mukaan mitä paksumpi iho on, sitä hitaampaa on paraneminen ja päinvastoin. Toisinaan turvotuksen vetäytymisen nopeuttamiseksi käytetään tulehduksenvastaisia hormonipistoksia.
 • Hyvin harvoin saattaa välittömästi leikkausta seuraavassa vaiheessa aineutua nenänpään ihotulehdus. Sen välttämiseen ja hoitoon käytetään antibiootteja.

Pidä mielessäsi, että alustavat tulokset nenäleikkauksen jälkeen ovat nähtävissä 1-3 kuukauden jälkeen. Lopullista tulosta voi arvioida 6-12 kuukauden kuluttua.

Uusintaleikkaukset

Pienessä mutta tärkeässä määrässä tapauksista (n. 10 %) sekä potilaat että kirurgi katsovat molemmat, että muutokset nenän muodossa, koossa tai asennossa eivät ole odotetun kaltaisia. Uusintaleikkauksen todennäköisyys on suurin potilailla, joilla:

 • Nenää on aiemmin toistuvasti leikattu
 • Suoritettiin laaja nenäleikkaus, jossa nenän muoto muuttui huomattavasti
 • Nenä oli edeltä käsin voimakkaasti epämuodostunut vamman seurauksena tai ilmeni merkittävää epäsymmetrisyyttä
 • Leikkauksen yhteydessä esiintyi intensiivistä verenvuotoa, joka toisaalta heikentää näkyvyyttä ja toisaalta aiheuttaa leikkauksen jälkeen liiallista turvotusta
 • Leikkauksen aikana ilmeni anatomisia poikkeavuuksia tai kudosten epämuodostumia, joita ei osattu ennakoida
 • Valittiin vääränlainen leikkaustekniikka

Kaikissa näissä tapauksissa saattaa paranemisen aikana syntyä vajoamisesta tai arpeutumisesta johtuvia epämuodostumia. Joitakin paranemisen aikana aiheutuvia ongelmia on ennakolta vaikea aavistaa. Esimerkiksi ei ole kovin hyviä osoittajia, jotka pystyisivät ennakoimaan hyvin voimakasta verenvuotoa tai niitä potilaita, joilla kehittyy hyvin helposti luukallus. Viimeksi mainitussa tapauksessa paikkoihin, joissa luuta on joko leikattu tai viilattu, kehittyy liikoja luukudoksen ulkonemia, joita voi tuntea sekä tunnustelemalla että nähdä ulkoisesti. Uusintaleikkauksen syynä voivat siten olla sekä potilaasta johtuvat tekijät, kuten liian suuret odotukset, liiallinen arpikudoksen kehittyminen tai muut kudosten reaktiot, tai kirurgista johtuvat syyt, kuten potilaalle annetut liian optimistiset lupaukset, vähäinen kokemus leikkauksen aikana ilmenevien ongelmien selvittämisestä tai väärä kirurgisen tekniikan valinta.

Onneksi pääosassa tapauksista nenän uusintaleikkauksessa on kyseessä pienempien poikkeamien korjaaminen. Laajempaa uusintaleikkausta tarvitaan harvoin. On tärkeää korostaa, että uusintaleikkausta ei suoriteta välittömästi. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi uusintaleikkaus tulee kyseeseen 6-12 kuukauden kuluttua edellisestä leikkauksesta.

Hinnasto

Pieni nenäleikkaus (esim. kyhmyn poistaminen) – 2500-2700 €
Nenänpään korjaaminen – 3000-3200 €
Nenänpään ja -varren korjaaminen – 4000-4500 €
Nenän epämuodostuman korjaaminen – 4500-5000 €
Käyrän nenän korjaaminen, keskimääräinen vaikeusaste – 3000 €

Katso koko hinnasto

Lääkarisi

Priit Kasenõmm

Dr Priit Kasenõmm

Dr Margus Luht