Priit Kasenõmm

Tri Priit Kasenõmm valmistui Tarton yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1999. Vuonna 2005 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi. Vuosina 2010-2019 hän työskenteli Tarton yliopistollisen sairaalan korvaklinikan johtajana. Vuodesta 2019 alkaen tri Priit Kasenõmm työskentelee Pohjois-Viron aluesairaalan pää- ja kaulakirurgiakeskuksessa. Plastiikkaleikkauksia tri Priit Kasenõmm suorittaa Yksityissairaala Kotkan plastiikkakirurgiakeskuksessa Tallinnassa sekä Medita-klinikassa Tartossa.

Tri Kasenõmmen pääasiallinen kiinnostus kohdistuu nenän ja korvalehden plastiikkaleikkauksiin. Hän toimii sekä kosmeettisia leikkauksia haluavien potilaiden että myös synnynnäisten ja vammoista aiheutuneiden nenä- tai korvalehtien epämuodostumien hoidon parissa. Luotettavien ja hyviksi koettujen kirurgisten tekniikoiden käyttäminen antaa hänelle valmiudet tarjota potilailleen kaikkein nykyaikaisinta hoitoa.